Susanne Nielsen, AndedammenVi synes alle at Gitte Reinholdts oplæg var rigtig godt. Den energi hun har og udstråler har en afsmittende virkning. Det bevirker også, at personalet generelt bliver i bedre humør og begynder at fokusere på mulighederne og de positive ting i hverdagen.

Vores nyetablerede børnehave på 1. sal har haft nogle indbyrdes samarbejdsvanskeligheder. De er blevet mindre og folk lytter mere til hinanden. Det er helt sikkert, at vi meget gerne vil bruge plus reinholdt en anden gang.