Et overblik over et forløb med brokEt forløb til behandling af brokkeri i en gruppe eller afdeling vil oftest bestå af følgende:

1) Et afklarende møde med ledelsen, hvor mål og ledelsens rolle bliver tydelig for alle.

2) 3 workshopper af 3-7 timers varighed med medarbejderne og nærmeste leder. Nogle gange er det mest effektivt at arbejde med halvdagsworkshopper, hvor intensiteten og engagementet kan holdes højt. Andre gange kræver processen mere tid til fordybelse og workshoppen varer så typisk en hel dag.

3) Mellem workshopperne arbejder jeg med ledermøder, hvor ledelsen hjælpes til at se, hvordan de bedst muligt kan støtte op om processen i hverdagen.
Det er her de største resultater skabes, idet det er i hverdagen, vi skal se minde af den ukonstruktive brok og bruge den konstruktive brok aktivt til at skabe forandringer.

4) Hvis der er behov for det, kan der mellem workshopperne etableres konfliktopløsende møder eller individuel coaching.

5) Forløbet afsluttes med et møde med ledelsen, hvor de får gode råd til, hvordan de kan arbejde videre med processen.
 
 
plus reinholdt . Byporten 69, 2970 Hørsholm Tlf. 28 44 70 12 . E-mail - klik her
design af JVDamgaard